ชาม 3 นิ้วครึ่ง แดง/แดงขอบทอง/แดงใส (กรุส/12โหล/12ใบ)

฿0.00