์No.16 เจ้าที่ 16 (2เสาใหญ่เสามังกร)(17″X12″X25″นิ้ว)